اخبار

نشست دانش‌افزایی نظریه وحدت و نسبت آن با ایده آرمانشهر اسلامی

نشست دانش‌افزایی نظریه وحدت و نسبت آن با ایده آرمانشهر اسلامی با حضور: دکتر محمدحسین مظفری (رئیس مرکز صلح و گفتگوی دانشگاه ادیان و مذاهب قم) و دکتر علیرضا امیدبخش (عضو هیأت علمی و مدیر هسته پژوهشی مطالعات آرمانشهری دانشگاه علامه طباطبایی) و با حضور سایر مدعوین صبح امروز در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی برگزار گردید.

ادامه مطلب