اخبار

همایش حقوق بی بشر و بشر بی حقوق در جنایات رژیم صهیونسیتی در غزه

کرسی آزاد اندیشی «حقوق بی بشر و بشر بی حقوق» در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی برگزار شد این کرسی با محوریت بررسی جنایات اخیر رژیم صهیونسیتی در فلسطین از منظر حقوق بشر و راه های پیگیری قضایی و جنایی این موضوع، مواجهه جهان اسلام با مسئله فلسطین از دیدگاه سیاسی و اجتماعی، اقدامات مجلس شورای اسلامی و دستگاه های اجرایی کشور در مواجه با مسائل، آسیب ها و حقوق محیط زیستی بمباران مناطق مختلف غزه و... با حضور خانم دکتر زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی و دکتر مهدی نورایی عضو هیات علمی و مدیر گروه دموکراسی مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو دانشگاه شهید بهشتی در سالن همایش های شهید ماموستا شیخ الاسلام برگزار شد. گفتنی ست این کرسی به همت انجمن علمی فقه و حقوق و جمعی از تشکل های دانشجویی دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی برگزار شد

ادامه مطلب