دکتر برومند: فعال سازی ظرفیت کارگروه ملی مذاهب اسلامی هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، در اولویت فعالیت های معاونت پژوهشی قرار دارد

۰۴ آذر ۱۴۰۲ | ۰۹:۲۰ کد : ۵۰ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۵۲۷
دکتر برومند: فعال سازی ظرفیت کارگروه ملی مذاهب اسلامی هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، در اولویت فعالیت های معاونت پژوهشی قرار دارد

معاون پژوهشی دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی: فعال سازی ظرفیت کارگروه ملی مذاهب اسلامی هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، در اولویت فعالیت های معاونت پژوهشی قرار دارد.

نخستین جلسه کمیته دستگاهی هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی،نقد و مناظره در دوره جدید با حضور اعضاء تشکیل شد.

در ابتدای جلسه دکتر عباس برومند اعلم معاون پژوهشی دانشگاه با اشاره به عملکرد قابل قبول کمیته دستگاهی در دانشگاه و برگزاری چندین کرسی ترویجی و نقد در سال گذشته، اظهار کرد با اعتماد و تفویض اختیار هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، کارگروه ملی مذاهب اسلامی و چالش‌های جهان اسلام در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی مستقر شده اما تاکنون اقدامی برای فعال سازی آن انجام نشده است.

دکتر برومند با تاکید بر اینکه این کارگروه علاوه بر اینکه یک وظیفه ملی در سطح دانشگاه های کشور را بر عهده دانشگاه مذاهب اسلامی گذاشته است می تواند مزیت نسبی دانشگاه نیز به حساب آید و دانشگاه مذاهب را به کانون برگزاری کرسی های استادان متخصص دانشگاه های کشور تبدیل نماید. اطلاع رسانی و جذب طرحنامه از استادان باید به طور جدی در دستور دبیرخانه این کارگروه قرار گیرد.

در ادامه جلسه معاون پژوهشی دانشگاه آقای دکتر جهاندار امینی، از دانش آموختگان شایسته دانشگاه را به عنوان مسوول جدید دبیرخانه کمیته دستگاهی و کارگروه ملی مذاهب اسلامی معرفی کرد و خواستار اهتمام و برنامه ریزی ویژه دبیرخانه شد.

در ادامه جلسه اعضای حاضر پیشنهادات خود را برای بهبود عملکرد أین حوزه ارایه نمودند. در ادامه سه طرحنامه برگزاری کرسی ترویجی که از سوی سه نفر از اعضاء هیات علمی دانشگاه ارسال شده بود بررسی شد، یک مورد آن تصویب و تعیین ناقد شد و مورد دوم به شرط اعمال اصلاحات تایید گردید و بررسی طرحنامه سوم به جلسه آینده کمیته موکول شد.

 


( ۱ )

نظر شما :