معرفی معاون پژوهشی و فن آوری

عباس‌ برومند اعلم‌ دانشیار پایه‌ ۱۴ گروه‌ تاریخ‌ دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌

دکترای‌ تاریخ‌ اسلام‌ از دانشگاه‌ تهران‌

 

Email

aboroomanda@yahoo.com

 

a.boroumand@modares.ac.ir

 

 

 

فهرست‌ سوابق‌ آموزشی‌، پژوهشی‌ و اجرایی‌

 

سوابق‌ تحصیلی‌:

 

۱.  اخذ دیپلم‌ علوم‌ تجربی‌ با معدل‌ ۷۵/۱۷ از دبیرستان‌ نمونه‌ دانشمند تهران‌ در سال‌ ۱۳۷۶

 

۲.  دانش‌ آموختگی‌ با رتبه‌ اول‌ از مقطع‌ کارشناسی‌ تاریخ‌ اسلام‌ دانشگاه‌ مذاهب‌ اسلامی‌ با معدل‌ ۱۸

 

۳.  دانش‌ آموختگی‌ با رتبه‌ اول‌ از مقطع‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ تاریخ‌ دانشگاه‌ تهران‌ با معدل‌ کل‌ ۲۵.۱۸

 

.۴    پذیرش‌ و کسب‌ رتبه‌ اول‌ در آزمون‌ دکتری تخصصی‌ تاریخ‌ اسلام‌ دانشگاه‌ تهران‌ و دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌ در سال‌ ۱۳۸۳

 

۵.  دانش‌ آموختگی‌ از دوره‌ دکتری تاریخ‌ اسلام‌ دانشگاه‌ تهران‌ با درجه‌ عالی‌ و معدل‌ کل‌ ۰۴.۱۸ در سال‌ ۱۳۸۸

 

سوابق‌ تدریس‌:

 

۱.  سنوات‌ و مقاطع‌ تدریس‌: ۱۸ سال‌ تدریس‌ در سه‌ مقطع‌ کارشناسی‌، کارشناسی‌ ارشد و دکتری

 

.2دروس‌ تدریس‌ شده‌: تاریخ‌ صدر اسلام‌، تاریخ‌ اموی و عباسی‌، ملل‌ و نحل‌ و تاریخ‌ فرق‌ اسلامی‌، تاریخ‌ تشیع‌، اندیشه‌ های سیاسی‌ در اسلام‌ و ایران‌، تاریخ‌ ایران‌ در قرن‌ اول‌ هجری، جامعه‌ شناسی‌ تاریخی‌، تاریخ‌ مغرب‌، تاریخ‌ نگاری در اسلام‌، تاریخ‌ عثمانی‌،

 

 

 

 

 

تاریخ‌ اندلس‌، تاریخ‌ مصر و شام‌، تاریخ‌ خلافت‌ عباسی‌، تاریخ‌ علوم‌ و تمدن‌ اسلامی‌، تاریخ‌ جهان‌ اسلام‌ در قرون‌ ۷ تا ۱۰، تاریخ‌ معاصر جهان‌ اسلام‌، روش‌ تحقیق‌ و متون‌ تاریخی‌ به‌ عربی‌

 

.3دانشگاههای محل‌ تدریس‌: تهران‌، تربیت‌ مدرس‌، الزهراء، بین‌ المللی‌ امام‌ خمینی‌(ره‌)، شهید بهشتی‌، مذاهب‌ اسلامی‌، امام‌ صادق‌(ع‌)،

 

اهل‌ بیت‌(ع‌)، مرکز جهانی‌ علوم‌ اسلامی‌، مرکز آموزش‌ سازمان‌ فرهنگ‌ و ارتباطات‌ اسلامی‌.

 

۴.  استاد راهنمای‌ بیش‌ از ۳۰ پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد و رساله‌ دکتری.

 

۵.  استاد مشاور بیش‌ از ۲۵ پایان‌ نامه‌ ارشد و رساله‌ دکتری.

 

.6استاد داور بیش‌ از ۲۵ پایان‌ نامه‌ ارشد و رساله‌ دکتری در دانشگاه‌ های تهران‌، تربیت‌ مدرس‌، شهید بهشتی‌، الزهراء، بین‌ المللی‌

 

امام‌ خمینی‌ و...

 

سوابق‌ پژوهشی‌ :

 

تصنیف‌، تالیف‌ و ترجمه‌ کتاب‌: (۱۰ عنوان‌)

 

۱.  کتاب‌ " درآمدی برجایگاه‌ مسجد در تمدن‌ اسلامی‌" ، ناشر: ستاد اقامه‌ نماز، سال‌ ۱۳۸۰، (چاپ‌ دوم‌: ۱۳۸۴).

 

۲.  کتاب‌ "مقایسه‌ جنبش‌ اسلامی‌ الجزایر و تونس‌(تبار اندیشه‌ ای و تحول‌ تاریخی‌)" ، ناشر: پژوهشکده‌ تاریخ‌ اسلام‌، ۱۳۹۲.

 

۳.  کتاب‌ "جامعه‌ علویان‌ سوریه‌ از آغاز تا قرن‌ حاضر"، ناشر: انتشارات‌ امیرکبیر، سال‌ ۱۳۹۱.

 

۴.  کتاب‌ " فرهنگ‌ تقریب‌" (۲ جلد)، ناشر: دانشگاه‌ مذاهب‌ اسلامی‌، .1395

 

۵.  کتاب‌ "تاریخ‌ اسلام‌ در آفریقای سده‌ های میانه‌" ، ناشر: انتشارات‌ سمت‌، ۱۳۹۶.

 

۶.  کتاب‌ "فرهنگ‌ و تمدن‌ مغرب‌ اسلامی‌ در عصر بنی‌ مرین‌" ناشر: پژوهشگاه‌ حوزه‌ و دانشگاه‌، ۱۳۹۳.

 

۷.  کتاب‌ "گفتگوهایی‌ درباب‌ تاریخ‌ شناسی‌ و تاریخ‌ نگاری "، ناشر: پژوهشکده‌ تاریخ‌ اسلام‌، ۱۳۹۱.

 

۸.  کتاب‌ "حکومت‌(از نگاه‌ نبوی)"، ناشر: انتشارات‌ مرکز پژوهش‌ های فکری جوان‌، ۱۳۹۴.

 

تدوین‌ کتاب‌ "مصاحبه‌ ها" (از مجموعه‌ آثار منتشر شده‌ برای پانزدهمین‌ کنفرانس‌ بین‌ المللی‌ وحدت‌ اسلامی‌)، ناشر: مجمع‌ جهانی‌

 

تقریب‌ مذاهب‌ اسلامی‌، سال‌ ۱۳۸۱.

 

۱۰. کتاب‌ "تاریخ‌ مغرب‌ اسلامی‌(از فتح‌ مسلمانان‌ تا سلطه‌ عثمانی‌)"، ناشر: انتشارات‌ سمت‌، ۱۴۰۰.

مقالات‌ علمی‌ _ پژوهشی‌ و نمایه‌ شده‌:

 

.۱مقاله‌ "نخستین‌ تلاشها در شمال‌ آفریقا برای سازگاری با مدرنیته‌: اصلاحات‌ خیرالدین‌ پاشا تونسی‌" در فصلنامه‌ علمی‌ - پژوهشی‌

 

پژوهشنامه‌ انجمن‌ ایرانی‌ تاریخ‌، شماره‌ ۲، زمستان‌ ۸۸.

.۲مقاله‌ "جهاد صوفیان‌ در مغرب‌ اسلامی‌: قیام‌ امیر عبدالقادر الجزایری و دیگر شیوخ‌ صوفیه‌ در برابر استعمار فرانسه‌" در فصلنامه‌

 

علمی‌- پژوهشی‌ پژوهشنامه‌ انجمن‌ ایرانی‌ تاریخ‌ اسلام‌، شماره‌ ۲، تابستان‌ ۹۰

۳.  مقاله‌ " پژوهشی‌ در فرقه‌ واقفیه‌" در فصلنامه‌ علمی‌ -پژوهشی‌ تاریخ‌ دانشگاه‌ تهران‌، شماره‌ ۶ و۷.

۴.  مقاله‌ "مدارس‌ مغرب‌ اقصی‌ در عصر بنی‌ مرین‌" در فصلنامه‌ علمی‌ -پژوهشی‌ مطالعات‌ تاریخ‌ اسلام‌، شماره‌ ۱۵.

۵. مقاله‌ "کارکرد اسلام‌ سیاسی‌ در فرایند استقلال‌ الجزایر" در فصلنامه‌ علمی‌- پژوهشی‌ مطالعات‌ سیاسی‌ جهان‌ اسلام‌، شماره‌ ۳.

 ۶. مقاله‌ "شاخص‌ های توسعه‌ یافتگی‌ تاهرت‌ در عصر بنورستم‌" در فصلنامه‌ علمی‌-پژوهشی‌ مطالعات‌ تاریخ‌ فرهنگی‌، شماره‌ ۱۸.

۷.  مقاله‌ "تأثیر آموزه‌های تصو ف‌ بر مقتل‌نگاری کربلا؛ مطالعه‌ موردی: الل هوف‌ علی‌ قتلی‌الط فوف‌" در فصلنامه‌ علمی‌-پژوهشی‌ مطالعات‌

تاریخ‌ اسلام‌، شماره‌ ۲۴.

 

        8.مقاله‌" نقش‌ تشیع‌ در حیات‌ علمی‌ و فرهنگی‌ حلب‌ در قرون‌ چهارم‌ و پنجم‌ هجری" در فصلنامه‌ علمی‌-ترویجی‌ مطالعات‌ تقریبی‌

مذاهب‌ اسلامی‌، شماره‌۳۷.

۹.  مقاله‌ "ساختار و گونه‌ شناسی‌ نهادهای آموزشی‌ افریقیه‌ در عهد بنوحفص‌ در فصلنامه‌ علمی‌-پژوهشی‌ تاریخ‌ اسلام‌، زمستان‌ ۹۵.

۱۰. مقاله‌ "تاثیر آموزه‌ های تصوف‌ بر مقتل‌ نگاری واعظ‌ کاشفی‌ در روضه‌ الشهداء" در فصلنامه‌ علمی‌-پژوهشی‌ تاریخنامه‌ ایران‌ بعد از اسلام‌، شماره‌ ۱۰.

۱۱. مقاله‌ "منع‌ دزدی دریایی‌ در مدیترانه‌ و نقش‌ آن‌ در زوال‌ الجزائر(۱۶۰۰ تا ۱۸۳۰م‌)" در فصلنامه‌ علمی‌ -پژوهشی‌ پژوهش‌ های علوم‌ تاریخی‌، پاییز ۹۵.

12.مقاله‌ " گذار از نظام‌ آموزشی‌ سنتی‌ به‌ مدرن‌ در قلمرو عثمانی‌؛ مطالعه‌ موردی: مدرسه‌ صادقیه‌ " در فصلنامه‌ علمی‌-

پژوهشی‌ پژوهشنامه‌ تاریخ‌ تمدن‌ اسلامی‌، زمستان‌ ۹۶.

13.مقاله‌ " بررسی‌ محتوای کتاب‌ بصائرالدرجات‌ با تکیه‌ بر منابع‌ معتبر روایی‌ شیعه‌ " در فصلنامه‌ علمی‌-پژوهشی‌ تاریخنگاری

و تاریخنگری، بهار ۹۷.

 

۱۴. مقاله‌ "مناسبات‌ حکومت‌ شوروی با مسلمانان‌ ساکن‌ روسیه‌ در دهه‌ اول‌ انقلاب‌ بلشویکی‌(از ۱۹۱۷تا۱۹۲۷)" در فصلنامه‌ علمی‌-پژوهشی‌ مطالعات‌ تاریخ‌ اسلام‌، شماره‌ .38

۱۵. مقاله‌ "برلاسیان‌ و نقش‌ آنان‌ در تحولات‌ سیاسی‌ عصر تیموری" در فصلنامه‌ علمی‌-پژوهشی‌ مطالعات‌ تاریخ‌ اسلام‌، شماره‌ ۴۶، پاییز ۹۹.

16.مقاله‌ "مقایسه‌ کنش‌ سیاسی‌ دکتر محمد مصدق‌ و جمال‌ عبدالناصر در مواجهه‌ با استعمار" در فصلنامه‌ علمی‌-پژوهشی‌

پژوهشنامه‌ تاریخ‌ اسلام‌، شماره‌ ۳۶، زمستان‌ ۹۸.

 

۱۷. مقاله‌ "نوگرایی‌ در تونس‌: از پیدایش‌ نگاه‌ انتقادی تا شکل‌ گیری دیدگاه‌ سکولاریستی‌ در باب‌ مدرنیته‌" در فصلنامه‌ علمی‌-پژوهشی‌ مطالعات‌ تاریخ‌ اسلام‌، شماره‌ ۴۵، تابستان‌ ۹۹.

18.مقاله‌ نقش‌ موقعیت‌ جغرافیایی‌ شهر تلمسان‌ در تاب‌ آوری و پایایی‌ دولت‌زی انی‌ در فصلنامه‌ علمی‌ -پژوهشی‌ آمایش‌

سیاسی‌ فضا، شماره‌ ۷، تابستان‌ ۹۹.

 

۱۹. مقاله‌ "Probing the reflection of Islamophobia in Ibn Warraq’s Portrayal of Islam" در فصلنامه‌ علمی‌-پژوهشی‌ " Journal of Contemporary Islamic Studies " شماره‌ ۱ از دوره‌ ۴، زمستان‌ ۲۰۲۲.

۲۰. مقاله‌ "بررسی‌ سه‌ دوره‌ مهاجرت‌ نخبگان‌ رومی‌ در شکل‌ گیری و تداوم‌ حیات‌ مرکز علمی‌ جندی شاپور با کاربست‌ نظریه‌ مهاجرت‌ اورت‌.س‌.لی‌" در مجله‌ علمی‌-پژوهشی‌ اخلاق‌ و تاریخ‌ پزشکی‌، دوره‌ ۱۵، ۱۴۰۱.

۲۱. مقاله‌ "تأثیر اصلاحات‌ اقتصادی الحاکم‌ بامراﷲ بر کاهش‌ پیامدهای بحران‌ مستنصریه‌" در دوفصلنامه‌ علمی‌-پژوهشی‌ پژوهش‌ های تاریخی‌ ایران‌ و اسلام‌، دوره‌ ۱۶، شماره‌ ۲، پاییز و زمستان‌ ۱۴۰۱.

22.مقاله‌ "مقایسه‌ رویکرد سلجوقیان‌ ایران‌ و فاطمیان‌ مصر در واگذاری اقطاعات‌ به‌ کارگزاران‌ نظامی‌ و دیوانی‌" در فصلنامه‌

 

علمی‌-پژوهشی‌ تاریخ‌ اسلام‌، شماره‌ ۹۴، تابستان‌ ۱۴۰۲.

23.انتشار ۲ مدخل‌ دلاء و دوائر در دانشنامه‌ جهان‌ اسلام‌، جلد ۱۸.

 

۲۴. انتشار مدخل‌ سنگای در دانشنامه‌ جهان‌ اسلام‌، جلد ۲۴ ۲۵. انتشار مدخل‌ مدرسه‌ صادقیه‌ و شهر صفاقس‌ در دانشنامه‌ جهان‌ اسلام‌، جلد ۲۹. ۲۶. تایید مدخل‌ زناته‌ برای دائره‌ المعارف‌ بزرگ‌ اسلامی‌

 

سایر مقالات‌:

 

۱.  مقاله‌" فرقه‌ نصیریه‌: از آغاز تا انتقال‌ دعوت‌ به‌ شام‌" در فصلنامه‌ علمی‌-تخصصی‌ نامه‌ تاریخ‌ پژوهان‌، شماره‌۶.

 

۲.  مقاله‌ "ثغورشامی‌ و عواصم‌ از فتح‌ تا پایان‌ قرن‌ سوم‌ هجری" در فصلنامه‌ علمی‌-تخصصی‌ تاریخ‌ اسلام‌، شماره‌۲۱.

 

۳.  مقاله‌ " نقد و بررسی‌ کتاب‌ شرف‌ النبی‌ و معجزاته‌" در فصلنامه‌ اندیشه‌ تقریب‌، شماره‌ ۱۱.

 

  1. ترجمه‌ مقاله‌ " تاریخ‌ باستانی‌ اعراب‌" (از مدخل‌ العرب‌ دائره‌ المعارف‌ اسلام‌(((EI2 از انگلیسی‌ به‌ فارسی‌ در مجله‌ نامه‌ تاریخ‌ پژوهان‌، شماره‌ ۲۰.

 

۵.  مقاله‌ "نقد ترجمه‌ تحت‌ اللفظی‌ قرآن‌ کریم‌" در فصلنامه‌ علمی‌ - تخصصی‌ بینات‌، شماره‌۴۱، بهار۱۳۸۳.

 

۶.  ترجمه‌ مقاله‌ "علویان‌ ترکیه‌ و علویان‌ سوریه‌، شباهتها و تفاوتها" از انگلیسی‌ به‌ فارسی‌ در فصلنامه‌ تاریخ‌ اسلام‌، شماره‌ ۳۵ و ۳۶.

 

۷.  نگارش‌ مدخل‌ تشیع‌ در شامات‌ در اطلس‌ تاریخ‌ تشیع‌ (زیر نظر رسول‌ جعفریان‌)، انتشارات‌ سازمان‌ جغرافیایی‌ نیروهای مسلح‌.

  1. مقاله‌ "سیاست‌ های استعماری روسیه‌ تزاری در فرارود" در فصلنامه‌ علمی‌ - تخصصی‌ مطالعات‌ تاریخ‌ ایران‌ اسلامی‌، شماره‌ ۴.

 

  1. مقاله‌ "نقش‌ کرتیر در تحولات‌ آیین‌ زرتشت‌ در عصر ساسانی‌" در فصلنامه‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌ فروغ‌ وحدت‌، شماره‌ ۱۸.

 

    10.مقاله‌ "مبانی‌ نظری حکومت‌ اسلامی‌ پیامبر اکرم‌(ص‌) در مدینه‌ " در ماهنامه‌ مسجد، شماره‌ ۱۰۱، اردیبهشت‌۸۵

 

  1. 11. مقاله‌ "اسلام‌ گرایی‌ در تونس‌؛ نوگرایی‌ در اندیشه‌ و نخبه‌ گرایی‌ در سازمان‌" در ماهنامه‌ زمانه‌، بهمن‌ ۸۹

 

   12  .مجموعه‌ مقالات‌ " تحلیلی‌ بر مبانی‌ نظری حکومت‌ اسلامی‌" در روزنامه‌ جمهوری اسلامی‌.

 

    13  .مقاله‌ " اقتباس‌ ، نه‌ تقلید" در روزنامه‌ جوان‌.

 

    14   . مقاله‌ "بن‌ علی‌، صحنه‌ گردانی‌ ناموفق‌ " در فصلنامه‌ آیین‌، زمستان‌ ۸۹.

 

15.مقاله‌ " اعجاز بیانی‌ قرآن‌ کریم‌" در یادنامه‌ پانزدهمین‌ جشنواره‌ قرآنی‌ دانشجویان‌ کشور، زمستان‌ ۷۹.

16.مقاله‌ "نقشبندیه‌ الگویی‌ از مناسبات‌ اسلامی‌ از دیرباز تا امروز" در کتاب‌ ماه‌ تاریخ‌ و جغرافیا، آبان‌ ماه‌ ۹۱.

 

۱۷. مقاله‌ " مناسبات‌ تجاری ایران‌ و بلغارها در قرون‌ نخستین‌ هجری" در همایش‌ بین‌ المللی‌ »ایران‌ و بالکان‌: گذشته‌، حال‌ و آینده‌« به‌ میزبانی‌ دانشگاه‌ صوفیه‌ بلغارستان‌ در سال‌ ۹۱

 

۱۸. مقاله‌ "مواجهه‌ امام‌ رضا با فرقه‌ واقفه‌" در مجموعه‌ مقالات‌ همایش‌ امام‌ رضا، ادیان‌، مذاهب‌ و فرق‌ در سال‌ ۱۳۹۱

 ۱۹. مقاله‌ "تحولات‌ فرقه‌ ای نقشبندیه‌ در ایران‌ با محوریت‌ خواجه‌ عبیداﷲ احرار" در همایش‌ تحول‌ فرق‌ در قرون‌ میانه‌

ایران‌ در دانشگاه‌ شهید بهشتی‌ در سال‌ ۱۳۹۳.

 

20.مقاله‌ "تکوین‌ و تحول‌ عقیدتی‌ بکتاشیان‌ علوی در آناتولی‌؛ باتکیه‌ بر آثار دکتر امامی‌ خویی‌" در همایش‌ خوی در گذر

 

زمان‌ در سال‌ ۱۳۹۳.

 

21.مقاله‌ Case study : Naqshbandi of  Reaction of Sufism’s thoughts between Iran and India»

 

«Mojadadiyah در همایش‌ بین‌ المللی‌ روابط‌ ایران‌ و هند به‌ میزبانی‌ دانشگاه‌ جادواپور در شهر کلکته‌ هند در سال‌ ۱۳۹۶.

 

۲۲. مقاله‌ "امارت‌ خراسانیان‌ بر تونس‌ " در همایش‌ بین‌ المللی‌ گفتگوهای فرهنگی‌ ایران‌ و آفریقا در دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌ در سال‌ ۱۳۹۷.

23.مقاله‌ "سیر تحول‌ شهرسازی در مصر از ورود اسلام‌ تا پایان‌ فاطمیان‌" در فصلنامه‌ تاریخ‌ شهر و شهر نشینی‌ در ایران‌ و

 

اسلام‌، شماره‌ ۲، بهار ۹۹.

 

۲۴. مقاله‌ "بررسی‌ مولفه‌ های تاثیرگذار بر سیر تحول‌ للگی‌ در عصر صفوی و عثمانی‌ از آغاز تا تا شروع‌ نظام‌ قفس‌" در مجموعه‌ مقالات‌ دومین‌ همایش‌ ملی‌ مناسبات‌ فکری ایران‌ و عثمانی‌، ۱۳۹۸.

25.انتشار بیش‌ از ده‌ عنوان‌ مقاله‌ در نشریات‌ دانشجویی‌ دانشگاه‌ های تهران‌.

 

 

جوایز و رتبه‌ های‌ علمی‌:

۱.  کسب‌ رتبه‌ اول‌ در آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد رشته‌ تاریخ‌ اسلام‌ دانشگاههای سراسری سال‌ ۱۳۸۱

 

۲.  کسب‌ رتبه‌ اول‌ در آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد تاریخ‌ ایران‌ اسلامی‌ و تاریخ‌ ایران‌ باستان‌ و رتبه‌ ۴ در تاریخ‌ جهان‌ دانشگاههای سراسری

 

سال‌ ۱۳۸۱

 

۳.  کسب‌ رتبه‌ اول‌ در آزمون‌ دکتری تخصصی‌ تاریخ‌ اسلام‌ دانشگاه‌ تهران‌ و دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌ در سال‌ ۱۳۸۳

 

۴. کسب‌ عنوان‌ دانشجوی نمونه‌ در دوره‌ دکتری در دانشکده‌ ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌ دانشگاه‌ تهران‌ در سال‌ ۱۳۸۴ ۵. کسب‌ رتبه‌ اول‌ در جشنواره‌ ملی‌ نویسندگان‌ جوان‌ برای کتاب‌ " درآمدی برجایگاه‌ مسجد در تمدن‌ اسلامی‌" ، سال‌ ۱۳۷۹.

 

۶.  کسب‌ رتبه‌ سوم‌ در بخش‌ پژوهش‌ پانزدهمین‌ جشنواره‌ قرآنی‌ دانشجویان‌ کشور برای مقاله‌ " اعجاز بیانی‌ قرآن‌ کریم‌"، سال‌ ۱۳۷۹.

 

کسب‌ رتبه‌ دوم‌ در سمینار ملی‌ فرهیختگان‌ جوان‌ برای مقاله‌ " نماز شهادت‌: نگاهی‌ به‌ زندگی‌ و شهادت‌ خبیب‌ بن‌ عدی صحابی‌ رسول‌ اﷲ"، سال‌ ۱۳۸۱.

 

سوابق‌ مدیریتی‌ و اجرایی‌:

 

۱. معاون‌ مرکز جذب‌ اعضاء هیات‌ علمی‌ وزارت‌ علوم‌ از سال‌ ۹۴ تا ۹۸ ۲. مدیر گروه‌ دروس‌ مدرسی‌ دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌ از تیر ۹۹ تاکنون‌

 

۳. مدیر همکاری های علمی‌ و بین‌ المللی‌ دانشگاه‌ امام‌ خمینی‌(ره‌) از سال‌ ۹۱ تا ۹۳ ۴. معاون‌ آموزشی‌ و تحصیلات‌ تکمیلی‌ دانشگاه‌ مذاهب‌ اسلامی‌ از سال‌ ۹۳ تا خرداد ۹۵ ۵. معاون‌ پژوهشی‌ دانشکده‌ الهیات‌ دانشگاه‌ بین‌ المللی‌ امام‌ خمینی‌ از سال‌ ۸۹ تا ۹۱

 

۶. دبیر هیات‌ اجرایی‌ جذب‌ اعضاء هیات‌ علمی‌ منطقه‌ یک‌ آموزش‌ عالی‌ کشور از سال‌ ۹۸ تا ۱۴۰۰ ۷. مدیر گروه‌ مطالعات‌ فرهنگی‌ مرکز مطالعات‌ آفریقا در دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌ از سال‌ ۹۸ تاکنون‌ ۸. نماینده‌ وزیر علوم‌ در هیات‌ امناء موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ مولانا از تیرماه‌ ۹۳ تا ۱۴۰۱ ۹. نماینده‌ 9.وزیر علوم‌ در هیات‌ امناء موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ پارسیان‌ از سال‌ ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱

 

۱۰. عضو هیات‌ اجرایی‌ جذب‌ اعضاء هیات‌ علمی‌ مشترک‌ فرهنگستان‌ های علوم‌، علوم‌ پزشکی‌ و زبان‌ و ادب‌ فارسی‌ ایران‌ از سال‌ ۹۵ تا ۹۹

 

۱۱. عضو هیات‌ اجرایی‌ جذب‌ هیات‌ علمی‌ دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌ در سال‌ 1400

 ۱۲. مسوول‌ دفتر تحقیق‌ جذب‌ هیات‌ علمی‌ استان‌ تهران‌ از سال‌ ۹۳ تا ۹۴ ۱۳.  13.مدیرکل‌ آموزش‌ دانشگاه‌ مذاهب‌ اسلامی‌ از سال‌ ۸۴ تا ۸۵

 

۱۴. کارشناس‌ مسوول‌ اطلاع‌ رسانی‌ و همکاریهای فرهنگی‌ مجمع‌ جهانی‌ تقریب‌ مذاهب‌ اسلامی‌ از سال‌ ۸۳ تا ۸۸

 

۱۵. کارشناس‌ شمال‌ آفریقا در مرکز مطالعات‌ روابط‌ فرهنگی‌ بین‌ المللی‌ سازمان‌ فرهنگ‌ و ارتباطات‌ اسلامی‌ از سال‌ ۸۸ تا ۸۹

 ۱۶. مدیر گروه‌ تاریخ‌ جریانهای فکری جهان‌ اسلام‌ در پژوهشکده‌ تاریخ‌ اسلام‌ از سال‌ ۸۵ تا کنون‌ ۱۷. دبیر شورای علمی‌ دانشگاه‌ مذاهب‌ اسلامی‌ از سال‌ ۸۴ تا ۸۹ و از ۹۳ تا ۹۵ ۱۸. عضو هیات‌ مدیره‌ انجمن‌ ایرانی‌ تاریخ‌ از سال‌ ۹۵ تا ۹۸ و از سال‌ ۱۴۰۱ تاکنون‌

.17  دبیر شرای علمی دانشگاه مذاهب اسلامی از سال 84 تا 89 و از 93 تا 95

  1. عضو هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ از سال 95 تا 98 و از سال 1401 تاکنون

۱۹. دبیر شورای کتاب‌ انجمن‌ ایرانی‌ تاریخ‌ از سال‌ ۸۹ تا ۹۵ ۲۰. دبیر پنج‌ دوره‌ مراسم‌ کتاب‌ سال‌ تقریب‌ از سال‌ ۸۳ تا ۸۸

 

۲۱. دبیر علمی‌ نخستین‌ جشنواره‌ ملی‌ مسکویه‌ (ویژه‌ علوم‌ تاریخی‌) در سال‌ ۱۳۸۹ ۲۲. دبیر علمی‌ جایزه‌ علمی‌ دوسالانه‌ دکتر صادق‌ آیینه‌ وند در سال‌ ۱۳۹۸-۹۹

 

۲۳. عضو ستاد برگزاری کنفرانس‌ بین‌ المللی‌ وحدت‌ اسلامی‌ از کنفرانس‌ چهاردهم‌ تا بیستم‌ ۲۴. دبیر چندین‌ همایش‌ و سمینار استانی‌ و یا دانشجویی‌ در فاصله‌ سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳

 مسوولیت‌ در نشریات‌ و مجلات‌ تخصصی‌:

 

۱. مدیر مسوول‌ نیمسالنامه‌ مطالعات‌ تاریخ‌ و تمدن‌ ملل‌ اسلامی‌ از سال‌ ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ ۲. قائم‌ مقام‌ سردبیر مجله‌ علمی‌-ترویجی‌ مطالعات‌ تقریبی‌ مذاهب‌ اسلامی‌ از سال‌ ۸۷ تا ۹۵

 

۳. عضو هیات‌ تحریریه‌ دوفصلنامه‌ علمی‌-پژوهشی‌ مطالعات‌ بنیادین‌ تمدن‌ نوین‌ اسلامی‌، دانشگاه‌ شاهد از سال‌ ۹۷ تاکنون‌ ۴. عضو هیات‌ تحریریه‌ فصلنامه‌ مطالعات‌ روابط‌ فرهنگی‌ بین‌ المللی‌، سازمان‌ فرهنگ‌ و ارتباطات‌ اسلامی‌ از سال‌ ۹۴ تاکنون‌ ۵. داور علمی‌ کمیسیون‌ نشریات‌ علمی‌ وزارت‌ علوم‌ برای اعتبار سنجی‌ مجلات‌ حوزه‌ علوم‌ تاریخی‌ از سال‌ ۹۸ تا کنون‌ ۶. 6.مدیر داخلی‌ فصلنامه‌ تخصصی‌ مطالعات‌ تاریخ‌ ایران‌ اسلامی‌ از سال‌ ۹۳ تا ۹۵

 

      7.داور ثابت‌ مجلات‌ علمی‌ و پژوهشی‌، فصلنامه‌ مطالعات‌ تاریخ‌ فرهنگی‌ انجمن‌ ایرانی‌ تاریخ‌، فصلنامه‌ مطالعات‌ تاریخ‌ اسلام‌، فصلنامه‌

 

       تاریخ‌ اسلام‌ و ایران‌، مجله‌ تحقیقات‌ تاریخ‌ اجتماعی‌، فصلنامه‌ تاریخ‌ اسلام‌ و...

 

۸.  عضو هیات‌ موسس‌ و مشاور علمی‌ فصلنامه‌ اندیشه‌ تقریب‌ از آغاز انتشار در سال‌ ۸۳ تا ۸۹

 

۹.  سردبیر پایگاه‌ اطلاع‌ رسانی‌ اینترنتی‌ تقریب‌ به‌ 9 زبان‌ از سال‌ ۸۳ تا ۸۸

عضویت‌ در شورا ها و انجمن‌ ها:

 

۱. عضو شورای پژوهشی‌ دانشگاه‌ بین‌ المللی‌ امام‌ خمینی‌ از سال‌ ۸۹ تا ۹۱ ۲. 2.عضو شورای علمی‌ دانشگاه‌ مذاهب‌ اسلامی‌ از سال‌ ۸۴ تا ۸۹ و از ۹۳ تا ۹۵ ۳. عضو شورای علمی‌ پژوهشکده‌ تاریخ‌ اسلام‌ از سال‌ ۸۵ تا کنون‌

 

۴.  عضو شورای امور بین‌ الملل‌ دانشگاه‌ بین‌ المللی‌ امام‌ خمینی‌ از سال‌ ۹۱ تا ۹۳

 

۵.  عضو پیوسته‌ انجمن‌ علمی‌ ایرانی‌ تاریخ‌ از سال‌ ۸۶ تا کنون‌

 

۶.  عضو پیوسته‌ انجمن‌ علمی‌ ایرانی‌ تاریخ‌ اسلام‌ از سال‌ ۸۷ تا کنون‌

 

۷.  عضو کمیته‌ تخصصی‌ تاریخ‌ اسلام‌ گروه‌ معارف‌ اسلامی‌ دانشگاه‌ تهران‌ از سال‌ ۸۵ تا ۸۸

 

۸.  عضو و دبیر کمیته‌ تقریب‌ مذاهب‌ ستاد مرکزی دهه‌ فجر از سال‌ ۸۱ تا ۸۳

 

۹. عضو شورای علمی‌ همایش‌ بین‌ المللی‌ شیخ‌ محمد عبده‌ و علامه‌ مظفر در سال‌ ۸۹ ۱۰. عضو کارگروه‌ جذب‌ 10.هیات‌ علمی‌ دانشکده‌ الهیات‌ دانشگاه‌ بین‌ المللی‌ امام‌ خمینی‌ از سال‌ ۹۰ تا ۱۳۹۳

 

11.عضو کمیته‌ علمی‌ همایش‌ بین‌ المللی‌ »ایران‌ و بالکان‌: گذشته‌، حال‌ و آینده‌« به‌ میزبانی‌ دانشگاه‌ صوفیه‌ بلغارستان‌ در سال‌

 

۹۱

 

۱۲. عضو کمیته‌ علمی‌ همایش‌ بین‌ المللی‌ »زنان‌ جهان‌ اسلام‌« با برگزاری انجمن‌ زنان‌ پژوهشگر تاریخ‌ ایران‌ در سال‌ ۹۰

 ۱۳. عضو کمیته‌ علمی‌ همایش‌ ملی‌ »امام‌ رضا(ع‌)، فرق‌، مذاهب‌ و ادیان‌« با برگزاری اداره‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ در

سال‌ ۹۱

 ۱۴. عضو کمیته‌ علمی‌ کنفرانس‌ بین‌ المللی‌ گفتگوهای فرهنگی‌ ایران‌ و آفریقا با برگزاری دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌ در سال‌

 ۱۳۹۷.

 ۱۵. عضو شورای انتشارات‌ دانشگاه‌ بین‌ المللی‌ امام‌ خمینی‌ از سال‌ ۹۱ تا 92

۱۶. عضو کارگروه‌ صلاحیت‌ عمومی‌ مرکز جذب‌ اعضاء هیات‌ علمی‌ وزارت‌ علوم‌ از ۹۴ تا ۹۸

 

۱۷. عضو کارگروه‌ تجدیدنظر هیات‌ عالی‌ جذب‌ اعضاء هیات‌ علمی‌ از ۹۵ تا ۹۸

  1. نماینده‌ انجمن‌ ایرانی‌ تاریخ‌ در کارگروه‌ تاریخ‌ شورای تحول‌ علوم‌ انسانی‌ از ۹۷ تا ۹۸

 

۱۹. عضو کارگروه‌ تخصصی‌ علوم‌ تاریخی‌ شورای عالی‌ گسترش‌ و برنامه‌ ریزی آموزش‌ عالی‌ وزارت‌ علوم‌ از سال‌ ۹۸ تاکنون‌ ۲۰. عضو شورای پژوهشی‌ مرکز مطالعات‌ آفریقا در دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌ از سال‌ ۹۹ تا کنون‌ ۲۱. عضو کمیته‌ علمی‌ سی‌ و دومین‌ کنفرانس‌ بین‌ المللی‌ وحدت‌ اسلامی‌ در سال‌ ۱۴۰۰