مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی


درباره دانشگاه

دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی بر آن است تا با پایبندی بر اصول دین و تقریب، تداوم بخش آموزه های پیامبر اکرم (ص) و کار حوزه های علمیه اسلامی در صدر اسلام باشد. حوزه هایی که به فرد یا گروهی ...